PELLET

Pellet PLATINIUM Grabinski

 • Średnica 6 mm
 • Zawartość popiołu < 0,3
 • Wilgotność < 10 %
 • Kaloryczność
  > 18000 KJ/ kg
 • Gęstość > 600 kg/m3
 • Temperatura topnienia
  > 1200 ° C
 • Wyprodukowany z trociny skrawanej stolarskiej bez domieszek MDF-u,piasku,klejów czy plastiku

Pellet Liściasty

 • Średnica 6 mm
 • Zawartość popiołu < 0,3
 • Wilgotność < 10 %
 • Kaloryczność
  > 18000 KJ/ kg
 • Gęstość > 600 kg/m3
 • Temperatura topnienia
  > 1200 ° C
 • Wyprodukowany z trociny tartacznej bukowo-brzozowo-dębowej bez domieszek MDF-u, piasku,klejów czy plastiku

Pellet Iglasty

 • Średnica 6 mm
 • Zawartość popiołu < 0,3
 • Wilgotność < 10 %
 • Kaloryczność
  > 18000 KJ/ kg
 • Gęstość > 600 kg/m3
 • Temperatura topnienia
  > 1200 ° C
 • Wyprodukowany z trociny tartacznej bukowo-brzozowo-dębowej bez domieszek MDF-u, piasku,klejów czy plastiku

Pellet Natura Grabinski

 • Średnica 6 mm
 • Ciepło spalania 20230 J/g
 • Wart. opałowa 19280 J/g
 • Wilgotność 5,8 %
 • Zawartość siarki 0,020 %
 • Zawartość popiołu 0,59 %
 • Wyprodukowany z trociny tartacznej sosnowo-świerkowej bez domieszek MDF-u, piasku,klejów czy plastiku